Rozpoczęliśmy inwestycje polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zakupiliśmy samochód pożarniczy dla jednostki OSP Gruta
Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta.
Kanalizacja i wymiana wodociągów Okonin Osada.
Przebudowaliśmy drogę Gruta-Parcele-Jasiewo.
Wykonaliśmy ścieżkę pieszo-rowerową Gruta – Mełno o długości około 1800 metrów.
Rozbudowa oraz nadzór nad budową stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Gruta.
Zaadaptowaliśmy obiekty i teren po byłej policji na świetlicę wiejską jako Dom Kultury oraz wybudowaliśmy nowoczesne place zabaw.
Od 2003 do 2010 ogłaszaliśmy konkurs z nagrodami, m.in. "Piękna zagroda, estetyczna wieś".